โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องสมาคมครูและผู้ปกครอง(114) 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะนักศึกษามาศึกษาดูงาน การก่อสร้างอาคารเรียนเเบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จากวิทยาลัยเทคนนิคกาญจนบุรี  25  นายปรัชญากร อินทร์วัน