โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION : ลิขสิทธิ์ 2010
 
    หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฎิทินปฏิบัติงาน   จองห้องประชุม ผู้ดูแลระบบ

เรื่อง : เเจ้งวันสิ้นสุดการของจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ข่าวสารฝ่ายบริหารทั่วไปBookmark and Share
 

          ตามเเนวทางวิธีการของหน่วยงานราชการทุกเเห่ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น จำนวนงบประมาณการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เเละรวมไปถึงการเตรียมการในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัดนั้น

        งานพัสดุเเละสินทรัพย์ขอเเจ้งคณะครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาทุกท่านว่า วันที่ 15  สิงหาคม  2560 เป็นวันสุดท้ายของการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 นี้ ขอให้คณะครูทุกท่านเร่งดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนวันเวลาที่เเจ้งมานี้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 
ผู้เขียน : นายปรัชญากร อินทร์วัน   เข้าชม : 62
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา   โทรศัพท์: 034-591016
Myoffice_School v.6.1 ลิขสิทธิ์ by taweerath teapna