โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION : ลิขสิทธิ์ 2010
 
    หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฎิทินปฏิบัติงาน   จองห้องประชุม ผู้ดูแลระบบ

เรื่อง : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ข่าวสารฝ่ายบริหารทั่วไปBookmark and Share
 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

 

  1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมพร้อมรายละเอียดเสนอผู้อำนวยการ 
  2. บันทึกข้อความ(ใบเหลือง)พร้อเเนบโครงการ/กิจกรรมผ่านหัวหน้างานที่รับผิดชอบตามลำดับขั้น. เสนอผู้อำนวยการ (เสนอหลังจากข้อที่1ได้รับอนุญาต)
  3. ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                           (เจ้าหน้าที่ใช้เวลาจัดซื้ออย่างน้อย1สัปดาห์ หลังจากเอกสารถูกต้องสมบูรณ์* ช้าหรือเร็วตามกรณี)
  4. กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เบิกพัสดุ

 

***หมายเหตุ: ข้อที่ 3 ว่าด้วยผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่กำหนดได้เเก่           1. เจ้าหน้าที่พัสดุ

2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

** ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ..2535 เเละฉบับเเก้ไข กำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุดังนี้คือ

 

  • อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อที่ 2.3 ระบุว่า เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ติดต่อการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายโดยตรง ด้วยวิธีตกลงราคา

 

  • อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                  ข้อที่ 2.3 สั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใต้วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

 

*** ดังนั้นสรุปได้ว่า การจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ทุกอย่างในหน่วยงาน ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย คือ 1. เจ้าที่พัสดุเเละ 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือ 3.ผู้ที่ได้รับการเเต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น*** 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

งานพัสดุเเละสินทรัพย์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา


 
ผู้เขียน : นายปรัชญากร อินทร์วัน   เข้าชม : 51
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา   โทรศัพท์: 034-591016
Myoffice_School v.6.1 ลิขสิทธิ์ by taweerath teapna